ĐC: Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
8:00 AM - 10:00 PM hằng tuần