ĐC: Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
0981.891.862 8:00 AM - 10:00 PM hằng tuần